اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوال درس جزای اختصاصی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جزای اختصاصی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اخلاق اسلامی رشته عمومی ( کلیه رشته های علوم پایه) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس اخلاق اسلامی رشته عمومی ( کلیه رشته های علوم پایه) دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جه...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جزای اختصاصی 1 رشته حقوق جزا دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جزای اختصاصی 1 رشته حقوق جزا دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق اساسی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس تفسیر موضوعی قرآن رشته های عمومی ( کلیه رشته های علوم انسانی) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس تفسیر موضوعی قرآن رشته های عمومی ( کلیه رشته های علوم انسانی) دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس متون نظم و نثر اندلس رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس متون نظم و نثر اندلس رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق اساسی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس فن ترجمه رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس فن ترجمه رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس حقوق بین الملل خصوصی رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق بین الملل خصوصی رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و د...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی رشته های عمومی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی رشته های عمومی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جه...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس انواع کارکرد تعاونی ها رشته علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس انواع کارکرد تعاونی ها رشته علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل